STREAM PLUS สมุนไพรล้างหลอดเลือด
What STREAM PLUS

STREAM PLUS สมุนไพรล้างหลอดเลือด

ล้างหลอดเลือด
ทำให้หลอดเลือดอ่อนหยุ่น
ป้องกันภาวะเลือดหนืด
ป้องกันการเกิดลิ่มเลือด การอุดตันของหลอดเลือด
ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด
ป้องกันการเกิดลิ่มเลือด
ช่วยให้เลือดไหลเวียนดี
ต้านอนุมูลอิสระที่ทำให้ไขมันแตกตัวเกาะหลอดเลือด
ต้านโรคหลอดเลือดแข็ง
ลดไขมันเกาะหลอดเลือด
ลดความดันโลหิต
ขยายหลอดเลือด
ทำให้หัวใจแข็งแรง บำรุงหัวใจ
ป้องกันอัมพฤกษ์ อัมพาต
เสริมสมรรคถภาพร่างกายและนักกีฬา
ช่วยการนำพาออกซิเจนไปเลี้ยงเซลล์ร่างกาย
ต้านมะเร็ง
เพิ่มการนำพาออกซิเจนเข้าสู่เซลล์ร่างกายและสมอง
ต้านมะเร็ง เพิ่มการนำพาออกซิเจนเข้าสู่เซลล์ร่างกายและสมอง
ช่วยการนำพาออกซิเจนไปเลี้ยงเซลล์ร่างกาย
โรคหลอดเลือดแดงแข็ง
โรคหลอดเลือดแดงแข็ง

อายุที่แท้จริงของเรา คืออายุของหลอดเลือด

"A man is as old as his arteries."
Thomas Sydenham, MD, English Physician, 1624-1689

อายุที่แท้จริงของเรา คืออายุของหลอดเลือด
"เคยเห็นสายยางเก่า ๆ ที่เราใช้ในบ้านมั้ยครับ พอผ่านการใช้งานนาน ๆ มันจะเกิดการกรอบ แตก มีคราบตะไคร่ ตะกรัน ติดอยู่ภายใน ซึ่งหลอดเลือดของเรา ก็เป็นเช่นเดียวกัน"
STREAM PLUS
STREAM PLUS

เมื่อเราอายุมากขึ้น หลอดเลือดก็จะแข็งตัวและตีบตันมากขึ้นด้วย

โรคหลอดเลือดคือสาเหตุที่สำคัญของโรคอัมพฤกษ์ อัมพาต

การที่หลอดเลือดแข็งตัวหรืออุดตัน เป็นสาเหตุทำให้เกิดเส้นเลือดในสมองแตก ส่งผลให้เนื้อสมองถูกทำลาย อาการที่พบ ได้แก่ หน้าเบี้ยว แขนขาชาหรืออ่อนแรง พูดไม่ชัด พูดไม่ออก การมองเห็นผิดปกติ เวียนศีรษะ เดินเซ ซึมลง หรือปวดศีรษะรุนแรงแบบที่ไม่เคยเป็นมาก่อน จนกระทั่งสูญเสียการเคลื่อนไหวและการควบคุมอวัยวะของร่างกายตัวเอง

โรคหลอดเลือดคือสาเหตุที่สำคัญของโรคอัมพฤกษ์ อัมพาต

โรคหลอดเลือด คือสาเหตุการตายอันดับ 1 ของคนไทย ไม่ใช่มะเร็ง

25ต.ค.62-นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า อัมพาตหรือ โรคหลอดเลือดสมอง เป็นภาวะที่สมองขาดเลือดหล่อเลี้ยงทำให้มีอาการชาที่ใบหน้า ปากเบี้ยว พูดไม่ชัด แขน ขา ข้างใดข้างหนึ่งอ่อนแรง เคลื่อนไหวไม่ได้ ซึ่งแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ หลอดเลือดสมองตีบหรือตันและหลอดเลือดสมองแตก จากรายงานขององค์การอัมพาตโลก (WSO) พบว่า โรคหลอดเลือดสมองเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 2 ของโลก พบผู้ป่วยจำนวน 80 ล้านคน ผู้เสียชีวิตประมาณ 5.5 ล้านคน และยังพบผู้ป่วยใหม่ถึง 13.7 ล้านคนต่อปี โดย 1 ใน 4 เป็นผู้ป่วยที่มีอายุ 25 ปีขึ้นไป และร้อยละ 60 เสียชีวิตก่อนวัยอันควร นอกจากนี้ ยังได้ประมาณการความเสี่ยงของการเกิดโรคหลอดเลือดสมองในประชากรโลกปี 2562 พบว่า ทุกๆ 4 คน จะป่วยด้วยโรคหลอดเลือดสมอง 1 คน โดยร้อยละ 80 ของประชากรโลกที่มีความเสี่ยงสามารถป้องกันได้


สำหรับประเทศไทย จากรายงานข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี ของกองยุทธศาสตร์และแผนงาน กระทรวงสาธารณสุข พบว่า จำนวนผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ตั้งแต่ปี 2556-2560 มีแนวโน้มสูงขึ้น โดยในปี 2559 พบผู้ป่วย 293,463 รายในปี 2560 พบผู้ป่วย 304,807 ราย และจำนวนผู้เสียชีวิตจากโรคหลอดเลือดสมองปีละประมาณ 30,000 ราย จากสถานการณ์ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า โรคหลอดเลือดสมองเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 1 ของประเทศไทย ซึ่งสามารถเกิดได้กับประชาชนทุกกลุ่มวัย และปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญในการเกิดโรคได้แก่ โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน ภาวะโรคหัวใจ ไขมันในเลือดสูง สูบบุหรี่ ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เป็นต้น

"โรคหัวใจและหลอดเลือด คือสาเหตุการตายอันดับ 1 ของผู้คนในประเทศพัฒนาแล้วเช่นเดียวกัน"

โรคหัวใจและหลอดเลือด คือสาเหตุการตายอันดับ 1
                    ของผู้คนในประเทศพัฒนาแล้วเช่นเดียวกัน

โรคร้ายที่เกิดขึ้นจากปัญหาของหลอดเลือด

อาการของโรคหลอดเลือดแดงแข็ง

ในระยะแรกผู้ป่วยมักไม่พบอาการใด ๆ แต่เมื่อไขมันก่อตัวขึ้นจนหลอดเลือดแดงแข็งและไม่สามารถส่งเลือดไปเลี้ยงเนื้อเยื่อและอวัยวะต่าง ๆ ได้ จะทำให้เกิดอาการต่าง ๆ ซึ่งแตกต่างกันออกไป ดังนี้

อาการของโรคหลอดเลือดแดงแข็ง
1

หลอดเลือดแดงแข็งที่แขนและขาไม่เพียงพอ ทำให้เกิดอาการปวดและชาบริเวณแขนและขา อาจทำให้เป็นตะคริวบ่อยครั้ง มือและเท้าเย็น หากหลอดเลือดตีบมากอาจทำให้มือและเท้ามีสีเขียวคล้ำและอาจเกิดการติดเชื้ออย่างรุนแรงได้

2

หลอดเลือดแดงแข็งที่ไต อาจทำให้เนื้อเยื่อไตขาดเลือดและส่งผลต่อการทำงานของไต ทำให้เหนื่อยง่าย เบื่ออาหาร คลื่นไส้ เท้าบวม ปัสสาวะผิดปกติ

3

หลอดเลือดแดงแข็งที่หัวใจ เมื่อกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดจะส่งผลให้เกิดอาการเจ็บหน้าอกเหมือนมีอะไรมากดทับ มักมีอาการเจ็บร้าวมาที่คอ กระดูกกราม ไหล่ และแขน โดยเฉพาะฝั่งซ้ายของร่างกาย

สาเหตุของโรคหลอดเลือดแดงแข็ง

STREAM PLUS

อายุ ผู้ที่มีอายุมากจะเสี่ยงเกิดโรคนี้ได้มากกว่า โดยเฉพาะเพศชายอายุตั้งแต่ 45 ปีขึ้นไป และเพศหญิงอายุตั้งแต่ 55 ปีขึ้นไป

พันธุกรรม มีพ่อ พี่ชาย หรือน้องชายเป็นโรคหัวใจก่อนอายุ 55 ปี หรือมีแม่ พี่สาว หรือน้องสาวเป็นโรคหัวใจก่อนอายุ 65 ปี

ไขมันในเลือดสูง โดยเฉพาะมีไขมันชนิดที่ไม่ดีในปริมาณมาก และมีไขมันชนิดที่ดีในปริมาณน้อย รวมถึงผู้ที่อ้วนหรือมีน้ำหนักตัวเกิน

ความดันโลหิตสูง ตั้งแต่ 140/90 มิลลิเมตรปรอทขึ้นไป และหากเป็นโรคเบาหวานหรือโรคไตเรื้อรังร่วมด้วยจะมีความเสี่ยงเป็นโรคนี้หากมีค่าความดันโลหิตสูงตั้งแต่ 130/80 มิลลิเมตรปรอทขึ้นไป

โรคเบาหวาน เมื่อร่างกายไม่สามารถนำน้ำตาลไปใช้ได้อย่างเต็มที่จะส่งผลให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูงขึ้น และเป็นสาเหตุทำให้ผนังหลอดเลือดอักเสบได้

ภาวะหยุดหายใจขณะหลับ

ระดับโปรตีน CRP ในเลือดสูง บ่งบอกถึงการอักเสบที่เกิดขึ้นในร่างกาย

ระดับไขมันไตรกลีเซอร์ไรด์ในเลือดสูง

ขาดการออกกำลังกาย อาจส่งผลให้มีไขมันคอเลสเตอรอลสูง ความดันโลหิตสูง เป็นโรคเบาหวาน โรคอ้วน หรือมีน้ำหนักตัวเกิน

อารมณ์และความเครียด เป็นปัจจัยที่ทำให้เกิด Atherosclerosis และภาวะหัวใจขาดเลือดได้

การสูบบุหรี่ อาจสร้างความเสียหายต่อหลอดเลือดเพราะมีสารพิษที่ทำให้ผนังหลอดเลือดอักเสบ รวมถึงส่งผลให้ระดับคอเลสเตอรอลในเลือดและความดันโลหิตสูงขึ้น

การรับประทานอาหารที่ไม่มีประโยชน์ เช่น รับประทานอาหารที่มีไขมันทรานส์ ไขมันอิ่มตัว คอเลสเตอรอล โซเดียม และน้ำตาลในปริมาณสูง

การดื่มแอลกอฮอล์ปริมาณมาก อาจสร้างความเสียหายให้กับกล้ามเนื้อหัวใจ

สาเหตุของโรคหลอดเลือดแดงแข็ง

โรคหลอดเลือดสมอง (Stroke)

โรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) หรือโรค อัมพฤกษ์, อัมพาต เป็นปัญหาที่พบได้บ่อย และเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญของประเทศไทย

สามารถเกิดขึ้นได้ทุกเพศทุกวัย โดยเป็นสาเหตุการตายอันดับต้นๆ ของ ประชากรทั้งหญิงและชาย และยังเป็นสาเหตุของความพิการ และทุพพลภาพ ที่สำคัญ อีกด้วย

STREAM PLUS

โรคหลอดเลือดสมอง (อัมพฤกษ์, อัมพาต) คือภาวะที่เลือดไม่สามารถไหลเวียนไปเลี้ยงสมองได้ ทำให้สมองขาดเลือดและออกซิเจน หากไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีจะทำให้เซลล์สมองค่อย ๆ ตายลง โรคหลอดเลือดสมองแบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ

STREAM PLUS
STREAM PLUS

โรคหลอดเลือดสมองชนิดสมองขาดเลือด (Ischemic Stroke) เป็นชนิดของหลอดเลือดสมองที่พบได้กว่า 85% ของโรคหลอดเลือดสมองทั้งหมด เกิดจากอุดตันของหลอดเลือดจนทำให้เลือดไปเลี้ยงสมองไปเพียงพอ ส่วนใหญ่แล้วมักเกิดร่วมกับภาวะหลอดเลือดแดงแข็ง ซึ่งมีสาเหตุมาจากไขมันที่เกาะตามผนังหลอดเลือดจนทำให้เกิดเส้นเลือดตีบแข็ง โรคหลอดเลือดสมองชนิดนี้ยังแบ่งออกได้อีก 2 ชนิดย่อย ได้แก่

ปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดโรคหลอดเลือดสมอง

โรคความดันโลหิตสูง เป็นปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญที่สุด
โรคเบาหวาน
ไขมันในเลือดสูง
โรคหัวใจ เช่น โรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ โรคเกี่ยวกับลิ้นหัวใจ
การสูบบุหรี่และดื่มสุรา
ขาดการออกกำลังกาย
ความอ้วน ผู้ที่มีน้ำหนักตัวมาก มีโอกาสป่วยด้วยโรคหลดเลือดเพิ่มขึ้น
อายุ อายุที่มากขึ้นเกินกว่า 40 ปี มักพบอัตราการเกิดโรคสูงขึ้น
ประวัติในครอบครัว ถ้าบุคคลในครอบครัวเป็นโรคหลอดเลือดสมองมาก่อน จะเพิ่มความเสี่ยงมากขึ้น
ความเครียด นอนดึก ทำงานหนัก พักผ่อนน้อย นอนไม่เป็นเวลา
ความเครียด นอนดึก ทำงานหนัก พักผ่อนน้อย นอนไม่เป็นเวลา
STREAM PLUS

5 สัญญาณอันตราย อัมพฤกษ์ อัมพาต

โรค อัมพาตมักจะมีอาการเตือนก่อนที่จะเกิดโรค หากมีอาการอย่างใดอย่างหนึ่งควรปรึกษาแพทย์ แม้ว่าจะยังรู้สึกสบายดีก็ตาม อาการที่เกิดขึ้นอย่างเฉียบพลันเป็นสัญญาณเตือนถึงความเสียหายชั่วคราวที่ เกิดขึ้นกับการไหลเวียนของเลือดไปสู่สมอง

ตาพร่ามัวมองเห็นภาพซ้อน
ตาพร่ามัวมองเห็นภาพซ้อน
อาการชาครึ่งซีก หน้าชา ปากเบี้ยว แขนขาอ่อนแรง
อาการชาครึ่งซีก หน้าชา ปากเบี้ยว แขนขาอ่อนแรง
พูดลำบาก ฟังไม่เข้าใจ
พูดลำบาก ฟังไม่เข้าใจ
เวียนศีรษะ บ้านหมุน เดินเซ
เวียนศีรษะ บ้านหมุน เดินเซ
ปวดศีรษะรุนแรง
ปวดศีรษะรุนแรง

การป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง

STREAM PLUS
ล้างหลอดเลือด ลดอายุหลอดเลือด ฟื้นฟูหลอดเลือดและหัวใจ
ล้างคราบไขมัน คราบพลัคที่สะสมในหลอดเลือด ทำให้หลอดเลือดสะอาด
ต้านการอักเสบในหลอดเลือด
กระตุ้นการสร้างเอนไซม์ต้านอนุมูลอิสระในหลอดเลือด เช่น CAT, SOD
ปรับสมดุลย์การทำงานของ endothelium cell เซลล์เยื่อบุผนังหลอดเลือด ซึ่งทำหน้าที่หลักในการปกป้องและควบคุมการทำงานของหลอดเลือด
ขจัดอนุมูลอิสระและสารตกค้างในหลอดเลือด ป้องกันการเกิดสาร AGES (Advanced Glycation End Products) ซึ่งเป็นสาเหตุของหลอดเลือดแข็งตัว
ขยายหลอดเลือด ทำให้การไหลเวียนดี
เพิ่มการนำพาออกซิเจนเข้าสู่เซลล์ร่างกายและสมอง
เพิ่มการนำพาออกซิเจนเข้าสู่เซลล์ร่างกายและสมอง
STREAM PLUS

STREAM PLUS

ล้างหลอดเลือด

ทำให้หลอดเลือดอ่อนหยุ่น

ต้านโรคหลอดเลือดแข็ง

ลดไขมันเกาะหลอดเลือด

ลดความดันโลหิต

ขยายหลอดเลือด

ทำให้หัวใจแข็งแรง บำรุงหัวใจ

ป้องกันภาวะเลือดหนืด

ป้องกันการเกิดลิ่มเลือด การอุดตันของหลอดเลือด

ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด

ป้องกันการเกิดลิ่มเลือด

ช่วยให้เลือดไหลเวียนดี

ต้านอนุมูลอิสระที่ทำให้ไขมันแตกตัวเกาะหลอดเลือด

ป้องกันอัมพฤกษ์ อัมพาต

เสริมสมรรคถภาพร่างกายและนักกีฬา

ช่วยการนำพาออกซิเจนไปเลี้ยงเซลล์ร่างกาย

ต้านมะเร็ง

เป็นการค้นพบโดยบังเอิญ ว่าน้ำตาลเชิงซ้อนกลุ่มหนึ่ง เมื่อเข้าสู่กระบวนการฟรีซดราย จะตกผลึก และกักเก็บสารไว้ภายในได้

เป็นการค้นพบโดยบังเอิญ ว่าน้ำตาลเชิงซ้อนกลุ่มหนึ่ง เมื่อเข้าสู่กระบวนการฟรีซดราย จะตกผลึก
              และกักเก็บสารไว้ภายในได้
เป็นการค้นพบโดยบังเอิญ ว่าน้ำตาลเชิงซ้อนกลุ่มหนึ่ง เมื่อเข้าสู่กระบวนการฟรีซดราย จะตกผลึก
              และกักเก็บสารไว้ภายในได้

ความพิเศษของกระบวนการ Bioactivecrystallization

สารสำคัญในพืชสมุนไพรจะถูกสกัดออกมาด้วยกระบวนการของเอนไซม์หรือน้ำด้วยอุณหภูมิต่ำ และผ่านกระบวนการฟรีซดราย ที่อุณหภูมิ -60 C ทำให้สารสำคัญไม่ถูกทำลายในระหว่างการแปรรุปและการสกัดเหมือนสารสกัดทั่วไป
สารสำคัญถูกสกัดออกมาแล้วจับผลึกในคริสตัลของน้ำตาลเชิงซ้อน ที่พร้อมดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้รวดเร็ว โดยไม่ต้องผ่านกระบวนการย่อยทางเคมีและกายภาพของกระเพาะอาหารและลำใส้เหมือนสมุนไพรทั่วไป
สารสำคัญอยู่ในผลึกคริสตัลของน้ำตาลเชิงซ้อน ทำให้มีความคงตัว เสถียร ไม่สลายตัวตามระยะเวลาการเก็บรักษา
สารสำคัญมีปริมาณเข้มข้น เพราะผ่านกระบวนการสกัดก่อนบบรจุแคปซูล จึงมีประสิทธิภาพและได้ผลดี
การใช้จุลินทรีย์กลุ่ Probiotics ในการ Fermentation วัตถุดิบสมุนไพร เช่น ถั่งเช่า, กระเทียม, รำข้าวจมูกข้าว โสม ฯลฯ. ทำให้เพิ่มปริมาณสารสำคัญและสารต้านอนุมูลอิสระในวัตถุดิบ ทำให้โครงสร้างของสารสำคัญเล็กลง ดูดซึมได้ง่าย และประสิทธิภาพการออกฤทธิ์ในร่างกายสูงขึ้น ในขณะที่ลดผลข้างเคียงของสมุนไพรลง
ได้สารสำคัญกลุ่ม Bioactive Peptides และ Bioactive Polysacharides จากวัตถุดิบและกระบวนการของจุลินทรีย์ ซึ่งเป็นสารชีวโมเลกุลที่ช่วยยกระดับการทำงานของกระบวนการต่าง ๆ ในร่างกายให้สมบูรณ์แข็งแรงขึ้น ในขณะที่มีโครงสร้างโมเลกุลที่พร้อมดูดซึม และเสถียรในคริสตัลของน้ำตาลเชิงซ้อน
ความพิเศษของกระบวนการ Bioactivecrystallization
STREAM PLUS
STREAM PLUS
STREAM PLUS
STREAM PLUS

การดูดซึม

ด้วยกระบวนการสกัดแบบ Bioactivecrystallization ทำให้ STREAM PLUS ถูกดูดซึมจากกระเพาะอาหาร และลำไล้เล็กเข้าสู่กระแสเลือดได้อย่างรวดเร็วภายใน 20 นาที ขณะท้องว่าง

STREAM PLUS ผ่านการขึ้นทะเบียน อย.ถูกต้องตามกฏหมาย

STREAM PLUS

วิธีรับประทาน

STREAM PLUS ครั้งละ 2 แคปซูล ก่อนอาหารเช้าและก่อนนอน ขณะท้องว่าง ควรทานร่วมกันน้ำอุ่นหรือน้ำอุณหภูมิห้อง

รีวิวจากผู้ใช้จริง

โปรโมชั่นพิเศษ

Sale
STREAM PLUS 3 กล่อง

STREAM PLUS
3 กล่อง

ราคาเพียง 2,390 บาท

" มีบริการเก็บเงินปลายทาง KERRY "

STREAM PLUS

ติดต่อสอบถาม

@herbline
@herbline
www.herbline.info/stream